CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HCM
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ
www.cmid.com.vn/1www.cmid.com.vn/2
 

Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng ngày 03/05/2018, Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMID) đã tổ chức Đại hội cổ động thường niên năm 2018.
Trong Đại hội cổ đông, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021). Ông Thái Thanh Sơn được bầu là thành viên HĐQT.
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2021):
  • Ông Lê Văn Phải - Chủ tịch HĐQT
  • Ông Huỳnh Văn Tư - Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
  • Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc


Đại hội cổ đông thường niên năm 2018


Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội - Ông Thái Thanh Sơn

Thông tin khác

Đối tác

Giá vàng

Cập nhật lúc 03:59:37 PM 23/01/2019
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại
Mua
Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L - 10L
36.370
36.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
36.210
36.610
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
36.210
36.710
Vàng nữ trang 99,99%
35.860
36.560
Vàng nữ trang 99%
35.498
36.198
Vàng nữ trang 75%
26.173
27.573
Vàng nữ trang 58,3%
20.067
21.467
Vàng nữ trang 41,7%
13.997
15.397
Hà Nội
Vàng SJC
36.370
36.570
Đà Nẵng
Vàng SJC
36.370
36.570
Nguồn SJC

Tỷ giá

Cập nhật lúc: 1/23/2019 4:25:51 PM
Loại NT
Mua
Bán
AUD
16,339.32
16,617.48
EUR
26,166.65
26,900.99
GBP
29,706.14
30,181.84
JPY
204.88
212.95
USD
23,155.00
23,245.00
Nguồn Vietcombank