CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HCM
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ
www.cmid.com.vn/1www.cmid.com.vn/2
 

Tin mới nhận

Danh sách thành viên HĐQT - Ban Tổng Giám Đốc - Ban Kiểm Soát và Kế Toán Trưởng nhiệm kỳ III (2009 - 2011)

THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2009 - 2011) và Biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 08/05/2009.

Nay Công ty Cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM xin thông báo danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát và Kế Toán Trưởng của Công ty nhiệm kỳ III (2009 - 2011) cụ thể như sau :

I.- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :
   1.- Ông  Trương Minh Tuyền       :  Chủ Tịch
   2.- Ông  Lê Văn Phải                      :  Phó Chủ Tịch
   3.- Ông  Huỳnh Văn Tư                 :  Ủy viên 
   4.- Bà    Nguyễn Thị Ngọc Túy     :  Ủy viên 
   5.- Ông  Nguyễn Văn Tha             :  Ủy viên

II.- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :
    1.- Ông  Huỳnh Văn Tư                 :  Tổng Giám Đốc
    2.- Bà    Nguyễn Thị Ngọc Túy     :  Phó Tổng Giám Đốc
    3.- Ông  Nguyễn Văn Tha             :  Phó Tổng Giám Đốc

III.- BAN KIỂM SOÁT :

   1.-  Bà   Trần Thị Giang           :  Trưởng Ban
   2.-  Bà   Vũ Phi Bằng               :  Thành viên 
   3.-  Ông Châu Thăng Long    :  Thành viên

IV.- KẾ TOÁN TRƯỞNGCô  Phạm Thị Bắc Giang                 

V.- Người đại diện pháp luật của Công ty :
  
 - Ông TRƯƠNG MINH TUYỀN    :  Chủ tịch HĐQT

                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                    Chủ Tịch
                                                         Trương Minh Tuyền (đã ký)

 

 

Thông tin khác

Đối tác

Giá vàng

Cập nhật lúc
Loại
Mua
Bán
Nguồn SJC

Tỷ giá

Cập nhật lúc:
Loại NT
Mua
Bán
Nguồn Vietcombank